Vooq. Assessments & Advies

Het is voor u prettig om goed zicht te hebben op de competenties, het potentieel en de aandachtspunten van uw medewerkers. Ook tijdens een sollicitatieprocedure kunt u behoefte hebben aan zorgvuldige ondersteuning.

Vooq. Assessments is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties die competenties, persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en ontwikkelpunten van hun personeel en sollicitanten in kaart willen brengen. Deze inzichten verkrijgt u door gerichte assessments.

Wij zetten onze assessments in voor:

Selectie-assessment

Het aannemen van een nieuwe medewerker is een intensief traject en brengt een niet te onderschatten investering met zich mee. Om de zorgvuldige afweging te kunnen maken, begrijpen wij als geen ander dat u wilt beschikken over juiste informatie.

Het selectie-assessment is bij uitstek de methode om aanvullende inzichten te verkrijgen over uw potentieel nieuwe medewerker. Als u kunt beschikken over relevante informatie, is dat een belangrijk middel om investeringsrisico’s te beperken.

Uiteraard is het programma van een selectie-assessment afhankelijk van de aard van de vacature. Vooq. start een selectie-assessment met een gericht intakegesprek om zowel de functie-inhoud als uw organisatie te leren kennen. Vervolgens doorloopt de sollicitant een functiegericht assessment aan de hand van diverse testinstrumenten en casussen. Na afloop van het selectie-assessment wordt een advies gegeven over de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.


Ontwikkelingsassessment

Een ontwikkelingsassessment wordt toegepast om de competenties, het potentieel en de aandachtspunten van uw medewerker in kaart te brengen.

Een ontwikkelingsassessment wordt vaak gezien als een ‘nulmeting’ en biedt inzichten in de competenties, drijfveren en aandachtspunten van een medewerker. Vaak zet dit assessment ook een bewustwordingsproces in gang bij de medewerker over zijn/haar ontwikkelingspunten.

Wij stellen het assessmentprogramma op zorgvuldige wijze samen, in nauw overleg met u. Voor het assessmentprogramma maken wij gebruik van verschillende methodieken. Ieder assessment sluiten wij af met een uitgebreid schriftelijk advies en een evaluatiegesprek over de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker.

Teamrollen en managementrollen

Hoe stelt u uw ideale (management)team samen?

Omdat iedere medewerker binnen een team verschillende voorkeursrollen heeft, hebben duidelijke inzichten in deze voorkeursrollen een grote meerwaarde bij het samenstellen van bijvoorbeeld een projectteam of een managementteam. Om deze informatie duidelijk te krijgen zetten wij verschillende testmethodieken in.

De meeste mensen zijn in staat om meerdere rollen aan te nemen. De testresultaten bieden concrete uitgangspunten om gericht verder te praten over de invulling van uw team.

“Wat zijn de teamrollen van uw medewerkers? Hoe stelt u uw team en managementteam samen?”

Inhoud van een assessment

Een waardevol assessment is een kwestie van goed maatwerk. Om tot dit maatwerk te komen, gaan wij eerst met u in gesprek om uw vraag door te nemen. Aan de hand van de door u aangegeven eisen en wensen wordt een assessment samengesteld.

De resultaten van een assessment worden door ons in een schriftelijk advies uitgewerkt. Het adviesrapport wordt, na instemming van de kandidaat of uw medewerker, aan u voorgelegd en mondeling toegelicht. Op deze manier heeft u de garantie dat het rapport zo transparant en toepasbaar mogelijk is. Een prettige zekerheid, zowel voor u als voor uw medewerker of kandidaat.

Meer informatie

Vertrouwelijkheid

De resultaten van het assessment, inclusief het adviesrapport, worden door ons als strikt vertrouwelijk behandeld en stellen wij alleen beschikbaar na een schriftelijk akkoord van de medewerker of de kandidaat. Wij volgen hierbij de gedragscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Onze opdrachtgevers

Vooq. Assessments werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers binnen verschillende sectoren. Wij verwijzen u hier graag naar een aantal referenties.

Bekijk referenties

Verdere informatie?

Om duidelijk inzicht te kunnen krijgen in de eisen waaraan een assessment in uw organisatie moet voldoen, praten wij graag eens persoonlijk met u verder over onze assessment-methodieken. Tijdens dit gesprek vertellen we u ook graag meer over de voorwaarden en de tarieven die Vooq. hanteert.

Vooq. Assessments is een onderdeel van Vooq., een gespecialiseerd werving- en selectiebureau.

Neem contact met ons op Ga naar vooq.nl